ติดต่อเรา
# ชื่อที่ติดต่อ โทรศัพท์ โทรภายใน แฟกซ์
1 ส่วนอำนวยการ 0 7728 4681, 0 7728 9349, 0 7728 8901 (16) 78000 - 1 กด 102,104,105,109 0 7728 4784 กด 500
2 ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 7728 4681, 0 7728 9349, 0 7728 8901 (16) 78000-1 กด 106,107,108,110, 131 0 7728 4784 กด 500
3 ส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี 0 7728 4681, 0 7728 9349, 0 7728 8901 (16) 78000-1 กด 200,201,202,204 0 7728 4784 กด 500
4 ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม 0 7728 4681, 0 7728 9349, 0 7728 8901 (16) 78000-1 กด 400-403 0 7728 4784 กด 500
5 ส่วนกฏหมาย 0 7728 4681, 0 7728 9349, 0 7728 8901 (16) 78000-1 กด 300-304 0 7728 4784 กด 500