ส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
ติดต่อ
ที่อยู่:
เลขที่ 30/42 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย ซอยศรีวิชัย 35 ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000

โทรศัพท์: 0 7728 4681, 0 7728 9349, 0 7728 8901
แฟกซ์: 0 7728 4784 กด 500
โทรภายใน: (16) 78000-1 กด 400-403