อัตรากำลังสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พิมพ์

อัตรากำลังในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘

หน่วยงาน

พนักงานราชการ พนักงานราชการ/ลูกจ้างฯ ปฎิบัติงานจริง
อัตรากำลัง ตำแหน่งว่าง ไปช่วยราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น

สำนักงานสรรพสามิตภาคที่  ๘

๓๖

๒๒ ๖๔

๕ต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

๔๘

๒๐ ๗๗

๗๓

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่

๒๒

๑๓ ๓๙

๓๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร

๒๖

๑๑ ๔๕

๔๕

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช

๕๐

๑๐

๒๒ ๘๐ ๖๙

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา

๒๐

๓๒ ๒๙

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต

๒๓

๑๐ ๓๘

๓๗

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง

๒๔

๑๓ ๔๔

๔๐

รวม

๒๔๙

๓๑

๓๘

๑๓

๑๑๙ ๔๑๙

๓๘๖

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 06 ธันวาคม 2017 เวลา 16:54 น.