ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาพุนพิน
สาขาเวียงสระ
สาขาเกาะสมุย
ทุกหน้า

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี สาขาเมืองสุราษฏร์ธานี รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอเมือง อำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอนาสาร

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
30/42 หมู่ที่ 2 ซอยศรีวิชัย 35 ถนนศรีวิชัย
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000
(16) 78701
0 7722 1156
0 7722 1156
e78700excise.go.th

   


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:09 น.