ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี - สาขาพุนพิน พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาพุนพิน
สาขาเวียงสระ
สาขาเกาะสมุย
ทุกหน้า

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี สาขาพุนพิน รับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอพุนพิน อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอวิภาวดี

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
77/19 หมู่ที่ 2 ถนนพุนพิน-หนองขรี
ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84130
(16) 78720-21
0 7731 9719
0 7731 9719
e78720excise.go.th

   


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:09 น.