ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี - สาขาเวียงสระ พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาพุนพิน
สาขาเวียงสระ
สาขาเกาะสมุย
ทุกหน้า

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี สาขาเวียงสระ  รับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอพระแสง อำเภอชัยบุรี อำเภอพนม และอำเภอบ้านตาขุน

 
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
232/4-5 หมู่ที่ 8 ถนนสายเอเซีย
ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84190
(16) 78730-31
0 7736 4079
0 7736 4079
e78730excise.go.th

   

 แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:09 น.