ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี - สาขาเกาะสมุย พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาพุนพิน
สาขาเวียงสระ
สาขาเกาะสมุย
ทุกหน้า

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี สาขาเกาะสมุย รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
39/3-4 หมู่ที่ 1 ถนนโรงพยาบาล
ตำบลอ่างทอง อ.เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รหัสไปรษณี 84140
(167) 78710-1
0 7742 0455
0 7742 0455
e78710excise.go.th

   

 แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:09 น.