ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี พิมพ์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน ๔ สาขา ได้แก่  สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี  สาขาเกาะสมุย  สาขาพุนพิน สาขาเวียงสระ
สำนักงานที่ทำการ สถานที่ตั้ง
30/42 หมู่ที่ 2 ซอยศรีวิชัย 35 ถนนศรีวิชัย
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000
(16) 78700-1
0 7727 2225
0 7727 2390
suratthaneeexcise.go.th