ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี - สาขากระบุรี พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขากระบุรี
ทุกหน้า
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี  รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอกระบุรี และอำเภอละอุ่น
 
สำนักงานที่ทำการ สถานที่ตั้ง
ที่ว่าการอำเภอกระบุรี ถนนเพชรเกษม
ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85110
(16) 78610-11
0 7789 1747
0 7789 1747
e78611excise.go.th

 แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:29 น.