ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

สรรพสามิตพื้นที่ระนอง พิมพ์

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน ๒ สาขา ได้แก่ สาขาเมืองระนอง สาขากระบุรี
 
สำนักงานที่ทำการ สถานที่ตั้ง
45 ถนนชลระอุ ตำบลเขานิเวศน์
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85000
(16) 78600-1
0 7781 2242
0 7781 1164
ranongexcise.go.th