ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช พิมพ์

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน ๔ สาขา ได้แก่ สาขาเมืองนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา สาขาปากพนัง สาขาทุ่งสง
 
สำนักงานที่ทำการ สถานที่ตั้ง
เลขที่ 9 ซอย สุรินทร์ราชา 
ถนนราชดำเนิน  ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000
(16) 78300-1
0 7535 6152-3
0 7535 6171
nakornsiexcise.go.th