ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาท่าศาลา
สาขาปากพนัง
สาขาทุ่งสง
ทุกหน้า

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาเมืองนครศรีธรรมราช รับผิดชอบในเขต ท้องที่อำเภอเมือง อำเภอพระพรหม อำเภอลานสกา อำเภอพิปูน และอำเภอพรหมคีรี

   
สถานที่ติดต่อ สำนักงานที่ทำการ
เลขที่ 9 ซอย สุรินทร์ราชา
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000
(16) 78305-6
0 7543 2303
0 7543 2304
e78305excise.go.th

   


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2013 เวลา 10:40 น.