ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี - สาขาท่าศาลา พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาท่าศาลา
สาขาปากพนัง
สาขาทุ่งสง
ทุกหน้า

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอท่าศาลา อำเภอขนอม อำเภอสิชล และอำเภอนบพิตำ

   
สถานที่ติดต่อ สำนักงานที่ทำการ
227/20 หมู่ที่ 12 ถนนท่าศาลา-นครศรีธรรมราช 
ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80160
(16) 78310-11
0 7552 1418
0 7552 1418
e78310excise.go.th

   

 แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2013 เวลา 10:40 น.