ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี - สาขาปากพนัง พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาท่าศาลา
สาขาปากพนัง
สาขาทุ่งสง
ทุกหน้า

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

   
สถานที่ติดต่อ สำนักงานที่ทำการ
ที่ว่าการอำเภอปากพนังหลังเก่า (ชั้น 2) 
ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80140
(16) 78330-1
0 7551 7492
0 7551 7498
e78330excise.go.th

   


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2013 เวลา 10:40 น.