ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี - สาขาทุ่งสง พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาท่าศาลา
สาขาปากพนัง
สาขาทุ่งสง
ทุกหน้า

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอทุ่งสง อำเภอชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอบางขัน อำเภอนาบอน อำเภอฉวาง อำเภอช้างกลาง และกิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา

   
สถานที่ติดต่อ สำนักงานที่ทำการ

อาคารหลังที่ว่าการอำเภอทุ่งสง  
ถนนชัยชุมพร ตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80110

(16) 78320-1
0 7542 0662
0 7542 0662
e78320excise.go.th

   


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2013 เวลา 10:40 น.