ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาท่าศาลา
สาขาปากพนัง
สาขาทุ่งสง
ทุกหน้า

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาเมืองนครศรีธรรมราช รับผิดชอบในเขต ท้องที่อำเภอเมือง อำเภอพระพรหม อำเภอลานสกา อำเภอพิปูน และอำเภอพรหมคีรี

   
สถานที่ติดต่อ สำนักงานที่ทำการ
เลขที่ 9 ซอย สุรินทร์ราชา
ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80000
(16) 78305-6
0 7543 2303
0 7543 2304
e78305excise.go.th

   

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอท่าศาลา อำเภอขนอม อำเภอสิชล และอำเภอนบพิตำ

   
สถานที่ติดต่อ สำนักงานที่ทำการ
227/20 หมู่ที่ 12 ถนนท่าศาลา-นครศรีธรรมราช 
ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80160
(16) 78310-11
0 7552 1418
0 7552 1418
e78310excise.go.th

   

 


 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

   
สถานที่ติดต่อ สำนักงานที่ทำการ
ที่ว่าการอำเภอปากพนังหลังเก่า (ชั้น 2) 
ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80140
(16) 78330-1
0 7551 7492
0 7551 7498
e78330excise.go.th

   

 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอทุ่งสง อำเภอชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอบางขัน อำเภอนาบอน อำเภอฉวาง อำเภอช้างกลาง และกิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา

   
สถานที่ติดต่อ สำนักงานที่ทำการ

อาคารหลังที่ว่าการอำเภอทุ่งสง  
ถนนชัยชุมพร ตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 80110

(16) 78320-1
0 7542 0662
0 7542 0662
e78320excise.go.th

   
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 ตุลาคม 2013 เวลา 10:40 น.