ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ พิมพ์

  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน ๒ สาขา ได้แก่ สาขาเมืองกระบี่ สาขาคลองท่อม
 
สำนักงานที่ทำการ สถานที่ตั้ง
18/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ 84000
(16) 78100-1
0 7562 3663
0 7562 3669
 krabiexcise.go.th