ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาคลองท่อม
ทุกหน้า

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ รับผิดชอบในเขต ท้องที่อำเภอเมือง อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา และอำเภอเหนือคลอง

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
18/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ 84000
(16) 78100-1
0 7562 3677
0 7562 3677
e78100excise.go.th

   


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 10:45 น.