ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี - สาขาคลองท่อม พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาคลองท่อม
ทุกหน้า

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ อำเภอเขาพนม และอำเภอเกาะลันตา

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม
หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้
อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ 81120
(16) 78110-1
0 7564 0049
0 7564 0049
e78110excise.go.th

   

 

 

 แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 10:45 น.