ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาหลังสวน
ทุกหน้า

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาเมืองชุมพร รับผิดชอบในเขต ท้องที่อำเภอเมือง อำเภอท่าแซะ และอำเภอ ประทิว

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
เลขที่ 1 ถนนจักรีประพาส
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์ 86000
(16) 78200-1
0 7751 2126
0 7751 2127
e78200excise.go.th

   


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:18 น.