ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี - สาขาหลังสวน พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาหลังสวน
ทุกหน้า

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาหลังสวน รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอหลังสวน อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอสวี

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
38-38/1 ถนนเลียบทางรถไฟ
ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์ 86110
(16) 78210-1
0 7754 1379
0 7754 1379
e78210excise.go.th

   

 

 

 แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:18 น.