ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร พิมพ์

  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน ๒ สาขา ได้แก่ สาขาเมืองชุมพร สาขาหลังสวน
 
สำนักงานที่ทำการ สถานที่ตั้ง
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
เลขที่ 1 ถนนจักรีประพาส ตำบลท่าตะเภา
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์ 86000
(16) 78200-1
0 7751 1184
0 7751 1184
chumphonexcise.go.th