ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

สรรพสามิตพื้นที่พังงา พิมพ์

  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา มีมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา จำนวน ๒ สาขา ได้แก่ สาขาเมืองพังงา สาขาตะกั่วป่า
 
สำนักงานที่ทำการ สถานที่ตั้ง
68/14-15 หมู่ที่ 3 ถนนพังงา-ทับปุด 
ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง
จังหวัดพังงา
รหัสไปรษณีย์ 8200
(16) 78400-1
0 7646 0629, 0 7646 0630, 0 7646 0631
0 7646 0629, 0 7646 0630, 0 7646 0631
ต่อ 7
pang-ngaexcise.go.th