ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

หน่วยบริการภาษี - สาขาตะกั่วป่า พิมพ์
ดัชนีบทความ
หน่วยบริการภาษี
สาขาตะกั่วป่า
ทุกหน้า

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรี และอำเภอกะปง

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ

เลขที่ 6 ถนนวัฒนา ตำบลตะกั่วป่า
อำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา
รหัสไปรษณีย์ 82110

(16) 78410-11
0 7642 4697
0 7642 4698

e78410excise.go.th

   

 

 

 แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2011 เวลา 10:25 น.