ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ด้านตรวจสอบปราบปราม

ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ พิมพ์
ผู้อำนวยการส่วนกฏหมาย
นายสุธรรม  สุริโย
นิติกรชำนาญการพิเศษ

นายวัจวิท  อารีรักษ์
นิติกรชำนาญการ

นายสุรศักดิ์ วงศ์น้อย
นิติกรชำนาญการ

 

 

- ว่าง -
นิติกรชำนาญการ

- ว่าง -
นิติกรชำนาญการ

 

 

นายสมยศ ศรีภักตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.ชลลดา  โก้สกุล
นักวิชาการสรรพสามิต

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018 เวลา 11:18 น.