ประกาศกรมสรรพสามิต

 

รายละเอียด ลงวันที่ เรื่อง รายละเอียด
ประกาศกรมสรรพสามิต ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐
การใช้อัตลักษณ์คุณธรรมของกรมสรรพสามิต

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑ ขอให้เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 เวลา 09:56 น.