สีประจำกรมสรรพสามิต พิมพ์

   สีส้ม : สื่อถึงการพัฒนาที่เต็มไปด้วยพลัง และความคิดสร้างสรรค์ (Dynamic)

  สีขาว : สื่อถึงความถูกต้อง และซื่อตรง (Integrity)

  สีน้ำเงิน : สื่อถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Mastery) เป็นแท่งกราฟที่แสดงถึงการก้าวหน้า เติบโต

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 08 มิถุนายน 2011 เวลา 14:11 น.