ผู้บริหารภายในสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 พิมพ์

 

  

นายธรรมรัตน์  ลออเอี่ยม
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘
 

 

 

 -รอการแต่งตั้ง-   นางวิยะดา  สมบูรณ์วิทย์   นายพงษ์ศักดิ์  นุ่มนวล   -รอการแต่งตั้ง-
ผู้อำนวยการส่วน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  ผู้อำนวยการส่วน
บริหารการจัดเก็บภาษี
 

ผู้อำนวยการส่วน
ตรวจสอบป้องกันและปราบปราม

  ผู้อำนวยการส่วน
กฏหมาย
             
             
             
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2014 เวลา 09:23 น.