ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ พิมพ์

 

       
    นายธรรมรัตน์  ลออเอี่ยม    
    ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘   
         
         
 นายสมพร  เฟื่องฟุ้ง   นายเศรษฐพร ศรีติพันธ์   นายวิศิษฐ วชิรวิรุฬห์
 สรรพสามิตพื้นที่
สุราษฏร์ธานี
 
  สรรพสามิตพื้นที่
กระบี่
 

สรรพสามิตพื้นที่
ชุมพร

         
       
นางสาวนัยนา พิสุทธิรัตน์    นายไพรัช  คุลิมา    นายเสกสรรค์  ชัยสุทธิวงศ์
 สรรพสามิตพื้นที่
พังงา
  
  สรรพสามิตพื้นที่
ภูเก็ต
  
   สรรพสามิตพื้นที่
ระนอง
  
         
       
    นายสมยศ ซัง     
     สรรพสามิตพื้นที่
นครศรีธรรมราช
   

 

 

 

 


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2014 เวลา 09:24 น.