หน่วยบริการภาษี พิมพ์

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี สาขาเมืองสุราษฏร์ธานี รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอเมือง อำเภอดอนสัก อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอนาสาร

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
30/42 หมู่ที่ 2 ซอยศรีวิชัย 35 ถนนศรีวิชัย
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000
(16) 78701
0 7722 1156
0 7722 1156
e78700excise.go.th

   

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี สาขาพุนพิน รับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอพุนพิน อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอวิภาวดี

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
77/19 หมู่ที่ 2 ถนนพุนพิน-หนองขรี
ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84130
(16) 78720-21
0 7731 9719
0 7731 9719
e78720excise.go.th

   

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี สาขาเวียงสระ  รับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอเวียงสระ อำเภอเคียนซา อำเภอพระแสง อำเภอชัยบุรี อำเภอพนม และอำเภอบ้านตาขุน

 
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
232/4-5 หมู่ที่ 8 ถนนสายเอเซีย
ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84190
(16) 78730-31
0 7736 4079
0 7736 4079
e78730excise.go.th

   

 


 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี สาขาเกาะสมุย รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
39/3-4 หมู่ที่ 1 ถนนโรงพยาบาล
ตำบลอ่างทอง อ.เกาะสมุย
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
รหัสไปรษณี 84140
(167) 78710-1
0 7742 0455
0 7742 0455
e78710excise.go.th

   

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:09 น.