หน่วยบริการภาษี พิมพ์

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ รับผิดชอบในเขต ท้องที่อำเภอเมือง อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา และอำเภอเหนือคลอง

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
18/1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ 84000
(16) 78100-1
0 7562 3677
0 7562 3677
e78100excise.go.th

   

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอคลองท่อม อำเภอลำทับ อำเภอเขาพนม และอำเภอเกาะลันตา

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม
หมู่ที่ 9 ตำบลคลองท่อมใต้
อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่
รหัสไปรษณีย์ 81120
(16) 78110-1
0 7564 0049
0 7564 0049
e78110excise.go.th

   

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 10:45 น.