หน่วยบริการภาษี พิมพ์

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาเมืองชุมพร รับผิดชอบในเขต ท้องที่อำเภอเมือง อำเภอท่าแซะ และอำเภอ ประทิว

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
เลขที่ 1 ถนนจักรีประพาส
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์ 86000
(16) 78200-1
0 7751 2126
0 7751 2127
e78200excise.go.th

   

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร สาขาหลังสวน รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอหลังสวน อำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ อำเภอทุ่งตะโก และอำเภอสวี

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
38-38/1 ถนนเลียบทางรถไฟ
ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์ 86110
(16) 78210-1
0 7754 1379
0 7754 1379
e78210excise.go.th

   

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฏาคม 2011 เวลา 09:18 น.