หน่วยบริการภาษี พิมพ์

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาเมืองพังงา รับผิดชอบในเขตท้องที่อำเภอเมือง อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด อำเภอเกาะยาว และอำเภอท้ายเหมือง

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ
68/14-15 หมู่ที่ 3 ถนนพังงา-ทับปุด 
ตำบลถ้ำนน้ำผุด อำเภอเมือง
จังหวัดพังงา
รหัสไปรษณีย์ 8200
(16) 78400-1
0 7646 0629, 0 7646 0630, 0 7646 0631
0 7646 0629, 0 7646 0630, 0 7646 0631
ต่อ 7
e78405excise.go.th

   

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า รับผิดชอบในเขตท้องที่ อำเภอตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรี และอำเภอกะปง

   
สถานที่ตั้ง สำนักงานที่ทำการ

เลขที่ 6 ถนนวัฒนา ตำบลตะกั่วป่า
อำเภอตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา
รหัสไปรษณีย์ 82110

(16) 78410-11
0 7642 4697
0 7642 4698

e78410excise.go.th

   

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2011 เวลา 10:25 น.