หน่วยบริการภาษี พิมพ์

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต มีหน้าที่รับผิดชอบในท้องที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกระทู้ และ อำเภอถลาง
 
สำนักงานที่ทำการ สถานที่ตั้ง
ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ถนนนริศร 
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83000
(16) 78500-1
0 7621 2281
0 7635 4830
phuketexcise.go.th

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:36 น.