สถานที่ตั้งสำนักงาน พิมพ์

 

 

เลขที่ 30/42 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย
ซอยศรีวิชัย 35 ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84000

excise_pak8excise.go.th 

0 7728 4681, 0 7728 9349,
0 7728 8901
0 7728 4784 กด 500
(16) 78000 - 1 
   

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2011 เวลา 09:33 น.